drzewo_do_strCennik
Cena uzależniona od wielkości działki lub terenu.
(cena za 1 m.kwadratowy)

Projekt koncepcyjny- skład oferty:
1. Rzut z góry, wersja plastyczna, kolorowa na planszy
2. Jedna wizualizacja- rysunek perspektywiczny, lub fotograficzny
Wykaz projektowanych roślin:
3. Wykaz drzew, krzewów, bylin (poszczególne drzewa opisane na rzucie,
pozostałe rośliny w wykazie w grupach, wykaz zawiera zestawienie ilościowe)
4. Dwa spotkania (przy dużych założeniach min 3) wizje lokalne na terenie działki
5. Tabela z nazwą polską, łacińska, ilością sztuk roślin, oraz ceną za roślinę (wstępy kosztorys)
6. Kalendarz ogrodnika
Projekty techniczne, oraz inwentaryzacje dendrologiczne wyceniane są indywidualnie